Om mig

Om mig


Jag är född och uppväxt i Upplands Väsby norr om Stockholm och har sedan 80-talet spelat min trombon vid alla möjliga och omöjliga tillfällen i Sverige och runt om i Europa (och till och med i Ryssland). Jag började faktiskt min karriär som trumpetare, men eftersom jag spelade med kinder lika runda som Dizzie Gillespie's blev jag av min lärare Bent Persson övertalad att byta till trombon. Det är någonting jag inte ångrar idag - Tack Bent!!


Traditionell jazz, dvs allt från tidig New Orleans-jazz till swing, är den musik jag är uppvuxen med och känner mest för, men jag "trillar" även in i modernare stilar. Det viktigaste är oftast inte vad man spelar utan hur. Finns känslan och pulsen där kan vilken melodi som helst nå oanade höjder.


Jag har genom åren haft många förebilder inom jazzen och då främst Laurence Brown, Miff Mole, Roy Williams och J C Higginbotham. Andra inspirationer har varit (och är) Jabbo Smith, Red Nichols, Bent Persson, Coleman Hawkins... och självklart Louis Armstrong.


Under åren har jag spelat ordinarie i ett flertal band och gjort inhopp i ännu fler. År 2000 förärades jag Föreningen Tradjazzens vänners (idag Föreningen Klassisk jazz) Armstrongstipendie. Jag spelar på en King 2B+ (21012) som jag haft sedan 1993 och som jag fortfarande inte hittat en bättre ersättare för. Soundet är perfekt för traditionell jazz i liten sättning. Jag tar också gärna chansen att sjunga när tillfälle erbjuds (räknas nog till kategorin smörsångare....).Musiken / Banden


Mississippi Seven (eller kort och gott M7)

Ett band som främst spelar den härliga musik som skrevs i 20- och 30-talens USA, men även nyare alster. Vi får ofta höra att vår blandning och vårt framförande är medryckande och trivselskapande. Bandet bildades ursprungligen i Norrtälje, där vi fortfarande känner oss som ”husband” och ofta uppträder. Andra spelningar vi haft är bland annat vid jazzfestivalerna i Askersund, Smögen, Göteborg och Nordingrå, i Åbo, på Åland, på böljan den blå (Eckerölinjen, Blidösund och Vikingline), Uppsala Jazzclub, Jazzens museum i Strömsholm, Stampen, Nalen, Gotland mfl. 2008 besökte vi Pskov i Ryssland för att delta i en brassbands-/jazzfestival.


Ragamuffins Traditional Jazz Band

Bildades 1991 inför Bredafestivalen dit vi skulle med storbandet Stora Vilunda Bomullsplockare, ledda av Bent Persson. Med oss hade vi dansgruppen The Rhythm Hot Shots, som behövde en liten sättning för några nummer. Efter festivalen fortsatte Ragamuffins som en egen grupp och vi har spelat på olika festivaler, som Askersund, Smögen, Nordingrå med flera. Vi har även turnerat i Danmark och framträtt vid alla möjliga andra arrangemang, från födelsedagskalas och kadettbaler, till jazzklubbar som Stampen, Nalen och Jesses Jazzclub. Musikaliskt blandar vi gammal traditionell jazzmusik med Swing och Rhythm&Blues och kryddar gärna med andra stilar när tillfälle bjuds.


The Imperial Band

Anrikt band som bildades redan 1961. I bandet spelade från start bland annat Örjan Kjellin och Lars Edegran som numera är bosatta i USA. Kvar från starten är i dag Christer Fellers (tp) och Krister Ohlsson (drs). Övriga medlemmar har varierat under åren men jag brukar få äran att "trombonisera".


Band jag varit ordinarie medlem i

Svensk Ramelorkester, Doc's Gang, The Royal Blue Melodians, Black Cow, Stora Vilunda Bomullsplockare, High Society, Ma Nelsons DDT.


Band jag gästspelat/gästspelar med

Kustbandet, Classic Jazzband, Harlem Jazz Camels, Spicy Advice Ragtime Band, Old Time Six (och OT Four), Trattbandet, Jazzin' Topzies, Bomullstussarna, Music Company, Stockholm Stompers, Absolut Jazz, Harlembandet, Swing & Sweet Orchestra, Old boy stompers m.fl.


----


About me


Born and raised in Upplands Väsby north of Stockholm I have been playing my trombone in all possible and impossible places since the 1980th. I actually started with the trumpet, but since I played it blowing my cheeks like Dizzie Gillespie I was persuaded by my new teacher Bent Persson to swithch to the trombone (thank's Bent!)

 

Traditional jazz, for me meaning everything from early New Orleans jazz to Dixieland and Swing, are the musical styles that I like best, but I sometime drift into other ones such as R&B, Carribian and American Songbok.

 

I have during the years had many musical "mentors" among jazz trombonist. To mention a few - Laurence Brown, Miff Mole, Roy Williams and JC Higginbotham. Other inspirations have been Jabbo Smith, Red Nichols, Coleman Hawkins, Bent Persson... and of course the one and only Louis Armstrong.

 

During the years I've played in a number of bands and also substituted in a number of other ones. I play on a King 2B+ (21012) that I have had since 1993 and still haven't found a better replacement for. The sound of the 2B+ is ideal for traditional jazz in small constellations. When ever possible I also take the chance to aerate my vocal cords (would categorise myself as a "mushy singer..."

 

As I always love playing and singing, please get in contact with me if you have need for a trombonist in your band or need music for your party!The music / Bands


Mississippi Seven (or shortly M7)

A band that mainly plays the lovely music that was written in the US during the 20th and 30th, but also a number of newer ones. We are often told that our mix of styles and our performance is really catchy and joyful. The band originates from Norrtälje, where we still feel at home and often perform. Other gigs have been at the jazz festivals in Askersund, Smögen, Goteborg and Nordingrå, in Åbo (Finland), on Åland, on the sea (Eckerölinjen, Blidösund and Vikingline), Uppsala Jazzclub, Jazzens museum in Strömsholm, Stampen, Nalen, Gotland and many more. In 2008 we were invited to Pskov in Russia to perform as jazzband at a brassband festival. 2012 the band celebrated it's 20th anniversary.


Ragamuffins Traditional Jazz Band

Started 1991 for a gig at Breda jazz festival where the big band Stora Vilunda Bomullsplockare was to perform. We were accompanied by the dance group The Rhythm Hot Shots and they needed a small constellation for a couple of numbers. After the festival the band continued and we have performed at various festivals such as Askersund, Smögen and Nordingrå. We have toured in Denmark and of course played at various jazz clubs and private parties. Our music is a mix of N.O music, swing and R&B.


The Imperial Band

A band that was founded already 1961. The original and included musicians Örjan Kjellin and Lars Edegran that nowadays live in the USA. Today the only original band members are Christer Fellers (tp) and Krister Ohlsson (drs). The other members have varied over the years but I often have had the honour of playing my trombone with the band.


Band I used to play with

Svensk Ramelorkester, Doc's Gang, The Royal Blue Melodians, Black Cow, Stora Vilunda Bomullsplockare, High Society, Ma Nelsons DDT.


Bands I have done guest performance with

Kustbandet, Classic Jazzband, Harlem Jazz Camels, Spicy Advice Ragtime Band, Old Time Six (and O T Four), Trattbandet, Jazzin' Topzies, Bomullstussarna, Music Company, Stockholm Stompers, Absolut Jazz, Harlembandet, Swing & Sweet Orchestra, Old boy stompers and many more.


Hans Brandgård,  Tel: +46 (0)709 759 752


Copyright Hans Brandgård © All Rights Reserved,   Fotografer profilfoton: Sune Andersson/Jazzbilder, Bertil Ekman m.fl